top of page
Teal Head Graphic Low Opacity_2x_edited.png

Nau Mai ki Mumu Reo

Ko te reo kia tika - Getting it right

blackboard_text_edited.jpg

Nā wai? Who are we? 
Mā wai? Who is it for?
 

He mea waihanga te pūnaha wetereo hou nei e Pānia Papa rāua ko Leon Blake hei āwhina i te hunga e ngākaunui ana ki te ako i te reo ki te reo. Mā ngā kaiako, mā ngā tauira anō hoki tēnei rauemi. 10 ngā momo rerenga kei roto i te pūnaha nei.  Ko taua whāinga tonu rā:

Ko te reo kia tika. Ko te reo kia rere. Ko te reo kia Māori.

A new language-learning system designed by Pānia Papa and Leon Blake to help Māori language learners and teachers develop their proficiency. It's for both teachers and students. The system is based on 10 sentence patterns - each with its set of rules and some creative tools to help remember them! 

Leon_Tīmoti_Pānia_Hero.png

Mumu Reo (Bilingual) 

Our new Bilingual programme is currently being designed. Sign up to find out the launch date.

Tēnā koe!

Mumu Reo Head Graphic_White_3x.png
bottom of page